การดูแลรักษาอุปกรณ์

 

Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบ ชุดที่ 1เรียนรู้กีฬาวอลเลย์บอลประโยชน์ของการเล่นมารยาทผู้เล่นที่ดีการดูแลรักษาอุปกรณ์หลักการเล่นที่ปลอดภัย

 

 

          การบำรุงและเก็บรักษาอุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอล เป็นสิ่งที่ผู้ใช้อุปกรณ์ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันในการที่จะช่วยดูแลรักษาให้อุปกรณ์การเล่นมีอายุการใช้งานได้นานที่สุด และเมื่อนำอุปกรณ์ต่างๆ มาใช้เล่นแล้วจะต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้เล่นอีกด้วย การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอลโดยทั่วไปมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

             ๑. อย่าสูบลมให้ลูกวอลเลย์บอลแข็งจนเกินไป อาจทำให้หนังของลูกวอลเลย์บอลปริมีอายุการใช้งานน้อย

             ๒. การสูบลมหรือการปล่อยลมออกจากลูกวอลเลย์บอล (ถ้าลูกแข็งเกินไป) ควรใช้เข็มสำหรับลูกวอลเลย์บอลโดยเฉพาะ ถ้าใช้เข็มชนิดอื่นจะทำให้ลูกวอลเลย์บอลชำรุดได้ง่าย

             ๓. อย่าวางหรือเก็บลูกบอลไว้กลางแดด เพราะจะทำให้หนังของลูกวอลเลย์บอลเสียง่าย

จัดทำโดยครูแก้วใจ  ทองเริ่ม

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

Copyright (C) 2006 Miss Kaewchai Thongroem.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved