แบบทดสอบ ชุดที่ 1

 

Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบ ชุดที่ 1เรียนรู้กีฬาวอลเลย์บอลประโยชน์ของการเล่นมารยาทผู้เล่นที่ดีการดูแลรักษาอุปกรณ์หลักการเล่นที่ปลอดภัย

 

 

แบบทดสอบชุดที่ 1

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. กีฬาวอลเลย์บอลกำเนิดขึ้นครั้งแรกในโลกที่ประเทศใด

  ก.  ญี่ปุ่น
  ข.  เยอรมนี
  ค.  อังกฤษ
  ง.  สหรัฐอเมริกา
2. โครเป็นผู้ริเริ่มคิดกีฬาวอลเลย์บอลขึ้นเป็นครั้งแรก
  ก.  William G.Morgan
  ข. William Shompson 
  ค.  George W.Hancock
  ง.  Dr.Luther Halsey Gulick
3. ]ลูกบอลที่ใช้เล่นกีฬาวอลเลย์บอลครั้งแรกมีลักษณะอย่างไร

  ก.  ใช้ยางในลูกแฮนด์บอล
  ข.  ใช้ยางในลูกฟุตบอล
  ค.  ใช้ยางในลูกบาสเกตบอล
  ง.  เหมือนวอลเลย์บอลในปัจจุบัน

4. กีฬาวอลเลย์บอลเดิมมีลักษณะการเล่นเริ่มแรกเหมือนกับกีฬาอะไร

  ก.  เทนนิสและเบสบอล
  ข.  เทนนินและแฮนด์บอล
  ค.  เบสบอลและแฮนด์บอล
  ง.  แฮนด์บอลและบาสเกตบอล

5. กีฬาวอลเลย์บอลเริ่มแรกคิดขึ้นเพื่อให้คนวัยใดเล่น

  ก. วัยรุ่น
  ข.  วัยเด็ก
  ค.  วัยชรา
  ง.  วัยผู้ใหญ่

6. กีฬาวอลเลย์บอลเริ่มแรกแข่งขันข้างละกี่คน

  ก.  ข้างละ 6 คน
  ข.  ข้างละ 9 คน
  ค.  ข้างละ 12 คน
  ง.  ข้างละ 16 คน

7. เดิมทีกีฬาวอลเลย์บอลมีชื่อเรียกว่าอะไร

  ก.  ฮิตเนต
  ข.  โพรดเนต
  ค.  มินโตเนต
  ง.  วอลเลย์บอล

8. ปัจจุบันกีฬาวอลเลย์บอลเล่นข้างละกี่คน

  ก.  6 คน
  ข.  9  คน
  ค.  12  คน
  ง.  16 คน

9. กีฬาวอลเลย์บอลเข้ามาในประเทศไทย เริ่มแรกเล่นข้างละกี่คน

  ก.  3  คน
  ข.  6  คน
  ค.  9  คน
  ง.  12  คน

10. สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ใด

  ก.  2496
  ข. 2499
  ค.  2500
  ง.  2513 

จัดทำโดยครูแก้วใจ  ทองเริ่ม

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

Copyright (C) 2006 Miss Kaewchai Thongroem.All rights reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved