ความหมาย

 

Homeประวัติผู้จัดทำแบบลองปัญญาความสำคัญเป้าหมายสถานที่วัดผล
ความหมาย 
หลักการเหตุผล 
วัตถุประสงค์ 

   โครงการคืออะไร

        โครงการ  ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525  หมายถึง  แผนหรือเค้าโครงตามที่กะ  กำหนดไว้
        แผน (PLAN)  เป็นการคาดการณ์ (FORECAST)  ล่วงหน้าถึงอนาคต  (FUTURE)  ต่อวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ  (ACTIVITY)  เพื่อแสดงให้รู้ว่า  ใครเป็นผู้ทำ (WHO)  ทำอะไร (WHAT) ทำที่ไหน (WHERE)  ทำเมื่อไร (WHEN)  ทำเมื่อไร (WHEN)  ทำไมต้องทำ (WHY) และทำอย่างไร (HOW) ใช้งบประมาณเท่าไร (How Many) จึงจะบรรลุผลตามที่ต้องการ  นั่นคือ  จำง่าย ๆ ว่าแผน/โครงการนั้น  มีไว้เพื่อตอบคำถาม  5W+ 2H  นั่นเอง

จัดทำโดยครูแก้ว โพธิจักร
โรงเรียนวัดราฎร์บูรณะ บางพลี สมุทรปราการ
Copyright(c)2006Mr.Keaw Potijuk.All rights reseved.
 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.