ประเมินผล

 

Homeประวัติผู้จัดทำแบบลองปัญญาความสำคัญเป้าหมายสถานที่วัดผล
วัดผล ต่อ 
ประเมินผล 
ประเมินผล ต่อ 

 การประเมินโครงการ

        การประเมินผล (EVALUATION)  เป็นการทำงานที่ต้องวัดผลการจัดกิจกรรมว่า  (MEASURING)  ทำกิจกรรมไปได้เท่าไร  มีการจัดตั้งเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria)  ไว้อย่างไร  เมื่อนำผลที่วัดได้มาเทียบกับเกณฑ์จะได้คุณค่า  ที่เรียก การประเมินผล (Evaluation)
        เป็นการบอกแนวทางว่า  “จะวัดความสำเร็จได้ด้วยวิธีใด”  จะใช้วิธีการอย่างไรจึงจะเหมาะสม  ซึ่งผลการประเมินสามารถนำมาพิจารณาประกอบการดำเนินการหรือเตรียมโครงการที่คล้ายคลึงหรือเกี่ยวข้องในเวลาต่อไปจะบอกว่าหากจะทำโครงการเช่นนี้อีก  จะทำเช่นไรจึงจะได้ประโยชน์มารกที่สุดเป็นการตอบคำถามใน  10  คำถาม
1.      ประเมินอะไร
2.      ทำไมต้องประเมิน
3.      ประเมินอย่างไร
4.      ประเมินเมื่อใด
5.      ใครเป็นผู้ประเมิน
6.      รวบรวมข้อมูลได้อย่างไร
7.      วิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร
8.      นำเสนอข้อมูลอย่างไร
9.      ใครเป็นผู้ประเมิน
10.     ผลการะประเมิน  นำไปใช้ประโยชน์อะไร
การประเมินผลโครงการ  มีวิธีการ  ทฤษฎี  แนวทางการประเมิน  ได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับลักษณะโครงการ  วัตถุประสงค์ของการประเมิน  สามารถประเมินได้  ดังนี้

 clock_alarm.gif

จัดทำโดยครูแก้ว โพธิจักร
โรงเรียนวัดราฎร์บูรณะ บางพลี สมุทรปราการ
Copyright(c)2006Mr.Keaw Potijuk.All rights reseved.
 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.