คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์ประเภทของคอมพิวเตอร์

 

 

   สวัสดีค่ะสื่อการเรียนการสอนเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ช่วงชั้นที่ 4  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  สื่อบันทึกข้อมูล ความหมายและหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

  สื่อการสอนเรื่องนี้ข้าพเจ้าทำได้สำเร็จนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลต่อไปนี้
1.  หนังสือคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
2.  รูปภาพจาก www.google.go.th  และสำนักบริการคอมพิวเตอร์

  สื่อการสอนนี้ทำเพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจศึกษาค้นคว้าเพื่อความรู้ไม่ได้นำไปหาประโยชน์ใด ๆ  

 

จัดทำโดยครูกฤชภอร  ฉิมพลี
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
Copyright(c) 2006 Miss.Kritpa-on Chimplee. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.