การคำนวณด้วยexcel

 

 

      สวัสดีค่ะสื่อการเรียนการสอนเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา คอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 4  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณด้วย Excel สื่อการสอนนี้สำเร็จลุล่วงได้ต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของ หนังสือสูตร & ฟังก์ชัน Excel ฉบับใช้งานจริงในสำนักงาน ของชุญาดา  เส้งโสตะ บริษัท อินโฟเพรส (Infopress) ที่ได้ให้ข้าพเจ้าได้มีเนื้อหาข้อมูลนำมาทำสื่อการเรียนการสอนนี้ได้สำเร็จ

      สื่อการสอนนี้ทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อความรู้ไม่ได้นำไปหาประโยชน์ใด ๆ  

 

จัดทำโดยครูกฤชภอร  ฉิมพลี
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
Copyright(c) 2006 Miss.Kritpa-on Chimplee. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.