การสร้างสูตรคำนวณใช้เอง

 

หลักการสร้างสูตร 
องค์ประกอบสำคัญ 
ลำดับที่ Excel ใช้ดำเนินการ 

 สร้างสูตรคำนวณใช้เอง

     การคำนวณรูปแบบโปรแกรม Excel จะมี 2 แบบ คือให้โปแกรมคำนวณให้และใช้สูตรในการคำนวณ ซึ่งการคำนวณแบบหลังนั้น (ใช้สูตร) เราสามารถสร้างขึ้นมาเองได้ด้วย แต่ก่อนที่จะทำการสร้างสูตรคำนวณขึ้นมาใช้เองนั้นจะต้องทราบถึงหลักการสำคัญ ๆ ดังนี้
    1.  หลักการสร้างสูตร
    2.  องค์ประกอบสำคัญ
    3.  ลำดับที่ Excel ใช้ดำเนินการ
 

 

 

จัดทำโดยครูกฤชภอร  ฉิมพลี
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
Copyright(c) 2006 Miss.Kritpa-on Chimplee. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.