การเปรียบเทียบ

 

 

คณิตศาสตร์ 
การเปรียบเทียบ 
ข้อความ 
อ้างอิง 

 2.  ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ(Comparison Operator)

     เพื่อการเปรียบเทียบค่าสองค่า โดยผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นค่าทางตรรกศาสตร์ คือ TRUE หรือFALSE

ตารางแสดงตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

เครื่องหมาย

ความหมาย

ตัวอย่าง

=

เท่ากับ

A1=B1

>

มากกว่า

A1>B1

<

น้อยกว่า

A1

>=

มากกว่าหรือเท่ากับ

A1>=B1

<=

น้อยกว่าหรือเท่ากับ

A1<=B1

<>

ไม่เท่ากับ

A1<>B1

จัดทำโดยครูกฤชภอร  ฉิมพลี
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
Copyright(c) 2006 Miss.Kritpa-on Chimplee. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.