การใช้งานเบื้องต้น 2

  

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนการใช้งานเบื้องต้นFrame by FramePhotoahop 7.0Tween Shapeขอบคุณมาก มาก
การใช้งานเบื้องต้น 2 
การใช้งานเบื้องต้น 3 
การใช้งานเบื้องต้น 4 

เริ่มเรียนกันล่ะนะ

1. ขั้นแรกเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดระบบของโปรแกรม ก่อนที่จะสร้างชิ้นงานต่าง ๆ ต้องทำการกำหนดขนาดของชิ้นงานก่อนว่า ชิ้นงานที่จะนำไปใช้งานนั้นจะใช้ขนาดเท่าใด โดยคลิกเมนู Modify > Document

        2. กำหนดขนาดกระดาษที่ช่อง Dimensions   ตัวอย่าง จะกำหนดขนาด 250 คูณ 150

        3. ถ้าต้องการกำหนดสีให้กับพื้นหลัง คลิกปุ่ม Background Color แล้วเลือกสีที่ต้องการ

        4. คลิกปุ่ม  OK   จะได้ขนาดชิ้นงานตามที่ท่านต้องการ

        

5. ในกรณีที่จะขยายการมองให้กำหนดที่ช่อง View โดยกำหนดขนาด 150

6. ทางด้านซ้ายมือเรียกว่า กล่องเครื่องมือ มีไว้สำหรับสร้างและปรับแต่งชิ้นงาน ถ้าเครื่องใดไม่ปรากฏให้เรียกใช้งาน

7. โดย คลิกเมนู Window > Tools

        

8. แถบ Timeline มีไว้สำหรับกำหนดการเคลื่อนไหว

9. ในกรณีที่ไม่ได้ใช้งาน คลิกปุ่ม Collapse ก็จะเป็นการยุบแถบให้เล็กลง

10. ทางด้านบนของ Timeline เรียกว่า Play Head โดย ภาพที่แสดงออกมาทางหน้าจอจะเป็นภาพที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกับ Play Head ถ้าชิ้นงานใดเป็นภาพ Animation แถบ Play Head จะวิ่งอ่านภาพต่อเนื่องจนกลายเป็นภาพเคลื่อนไหว

11. แถบ Controller ใช้ควบคุมการเคลื่อนที่ของ Play Head ถ้าเครื่องใดไม่ปรากฏให้เรียกใช้งาน

12. โดยคลิกเมนู Windows > Toolbars > Controller

13. ทดลองคลิกปุ่ม  play   จะเห็นว่าภาพจะเคลื่อนที่ โดยแสดงภาพในเฟรมที่ Play Head วิ่งผ่าน

        6. มีวิธีการสร้างตัวแสดงอีก 1 แบบ ได้แก่ Symbol ซึ่ง Symbol นี้ก็คือ Instance ที่เราได้สร้างไว้เมื่อสักครู่ แต่เปลี่ยนให้เป็น Symbol ทั้งนี้เพราะบางครั้งตัวแสดงต่าง ๆ ที่ได้สร้างไว้ ต้องการจะกำหนด Effect หรือ Script ให้กับชิ้นงาน จึงต้องทำการเปลี่ยนชิ้นงานจาก Instance ให้กลายเป็น Symbol เสียก่อน และข้อเด่นอีกอย่างของ Symbol ก็คือ สามารถนำชิ้นงานแบบ Symbol เข้ามาใช้งาน ครั้งละหลาย ๆ ชิ้นงานได้ ตัวอย่างเช่น การวาดรูปป่าไม้ โดยสามารถสร้างต้นไม้แค่เพียงต้นเดียว แล้วกำหนดให้เป็น Symbol จึงเรียกมาใช้งานหลาย ๆ ชิ้นจนกลายเป็นป่า วิธีการเปลี่ยนชิ้นงาน Instance ให้กลายเป็น Symbol ทำได้โดย คลิกที่ชิ้นงาน

         7. คลิกเมนู Insert > Convert to Symbol

         8. เลือกรูปแบบของ Symbol ใน

        - แบบ Movie Clip สำหรับสร้างภาพเคลื่อนไหม

        - แบบ Button สำหรับสร้างปุ่ม

        - แบบ Graphic แบบนี้จะเป็นเพียงภาพนิ่ง

        ตัวอย่าง จะเลือกแบบ Movie Clip เพราะต้องการกำหนดให้เป็นภาพเคลื่อนไหว

        9. คลิกปุ่ม                         

         10. ทำการปรับแต่งชิ้นงาน โดย ดับเบิ้ลคลิกที่ชิ้นงาน Symbol ก็จะเข้าสู่หน้าต่าง Movie Clip

         11. กำหนดให้เป็นภาพเคลื่อนไหว โดย คลิกเมาส์ขวา Time Line 10 คลิกคำสั่ง Insert Frame

         12. กำหนดให้เป็นภาพเคลื่อนไหว คลิกเมาส์ขวาคลิกคำสั่ง Create Motion Tween

        13. ย้ายตำแหน่งชิ้นงาน ในตัวอย่างจะหมุนชิ้นงานโดยคลิกปุ่ม

        14. หมุนชิ้นงาน ตามความต้องการ

        15. กลับเข้าสู่หน้าต่างปกติ โดย คลิกปุ่ม  

 

จัดทำโดยครูกฤตนันท์  จันทร์หอม
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
Copyright(c) 2006 Miss.Krittanun   Janhom. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.