การใช้งานเบื้องต้น 3

  

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนการใช้งานเบื้องต้นFrame by FramePhotoahop 7.0Tween Shapeขอบคุณมาก มาก
การใช้งานเบื้องต้น 2 
การใช้งานเบื้องต้น 3 
การใช้งานเบื้องต้น 4 

การสร้างตัวแสดง  Instance

        ในบทนี้จะเกี่ยวกับสร้างตัวแสดงหรือที่รู้จักกันในนาม Instance โดยมีวีการสร้างหลายวิธี เช่น การสร้างด้วยเครื่องมือใน Toolbox การ Import ภาพเข้ามาจากที่อื่น มีขั้นตอนในการสร้างได้ ดังนี้

        1. ขั้นแรกสร้างชิ้นงาน  โดย คลิกปุ่ม การวาดรูปวงกลม              

        2. แดรกเมาส์ที่หน้ากระดาษ จะได้ Instance 1 ชิ้นงาน

3. ทำการ Import ภาพเข้ามา 1 ภาพ โดย คลิกเมนู File >  Import

4. คลิกเลือกรูปที่จะนำมาใช้งาน

5. คลิกปุ่ม  Open   ตอนนี้ที่หน้ากระดาษจะมีตัวแสดง 2 ชิ้นงาน โดยชิ้นงานทั้งสองนี้จะเรียกรวม ๆ กันว่า Instance ซึ่งตัวแสดง 2 ชิ้นงาน โดยชิ้นงานทั้งสองนี้จะเรียกรวม ๆ กันว่า Instance ซึ่งตัวแสดงแบบนี้จะเป็นชิ้นงานปกติ ไม่สามารถใส่ Effect หรือ Script ให้กับชิ้นงานได้

 

จัดทำโดยครูกฤตนันท์  จันทร์หอม
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
Copyright(c) 2006 Miss.Krittanun   Janhom. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.