ขอบคุณมาก มาก

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนการใช้งานเบื้องต้นFrame by FramePhotoahop 7.0Tween Shapeขอบคุณมาก มาก

 

 

                     3d_thankyou01_darkbg.gif       

แรก คือ ท่านวิทยากร ที่ทำให้ผู้เข้ารับการอบรม เป็นป้า และ ลุง กันทุกคน

พร้อมทั้งได้รับความรู้กันทั่วหน้า

 สอง คือ ข้อมูลที่ได้จาก ศูนย์หนังสือดอกหญ้า พร้อมทั้งรูปภาพประกอบ

สาม คือ เพื่อนร่วมรุ่นในการอบรมครั้งนี้

และที่ลืมไม่ได้คือ คณะกรรมการในการอบรมครั้งนี้ สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 5 ชลบุรี

  

  

 

จัดทำโดยครูกฤตนันท์  จันทร์หอม
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
Copyright(c) 2006 Miss.Krittanun   Janhom. All rights reserved.

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.