ผู้จัดทำ

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนศิลปกรรมวรรณกรรม 1  ประเพณี 1พระพุทธศาสนา 1แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

 ชื่อ                   นางมาลัย  เสนีชัย

ที่อยู่                  8/8 หมู  7  ถนนบางนา-ตราด  ตำบลบางโฉลง  
                         อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ

การศึกษา           การศึกษาบัณฑิต  เอก ประวัติศาสตร์

สถานที่ทำงาน   โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  ถนนบางนา-ตราด  ตำบลบางโฉลง  
                         อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 

จัดทำโดยครูมาลัย  เสนีชัย
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม อำเภอบางพลี สมุทรปราการ
Copyright(c)2006 Mrs.Malai Seneechai. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.