วรรณกรรม 1

   

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนศิลปกรรมวรรณกรรม 1  ประเพณี 1พระพุทธศาสนา 1แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

วรรณกรรม 2 
วรรณกรรม 3 

 

          วรรณกรรม 
          
ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่
1 (อู่ทอง) จนถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมวรรณกรรมไทยเจริญรุ่งเรืองมาก โดยเฉพาะวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตรย์ นิยมแต่งเป็นร้อยกรอง ส่วนใหญ่เป็นลิลิต มีคำภาษาบาลีสันสกฤต และเขมรเข้ามาประปนอยู่มาก
    
     วรรณกรรมที่สำคัญในสมัยอยุธยายุคต้น ๆ ได้แก่
                       ลิลิตโองการแช่น้ำในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่
1 (อู่ทอง)
                     
 มหาชาติคำหลวง และ ลิลิตยวนพ่ายในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ 
                        กาพย์มหาชาติ ในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
 

วรรณกรรมมหาชาติคำหลวงที่บันทึกลงในสมุดไทย 

 

จัดทำโดยครูมาลัย  เสนีชัย
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม อำเภอบางพลี สมุทรปราการ
Copyright(c)2006 Mrs.Malai Seneechai. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.