วรรณกรรม 2

   

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนศิลปกรรมวรรณกรรม 1  ประเพณี 1พระพุทธศาสนา 1แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

วรรณกรรม 2 
วรรณกรรม 3 

               วรรณกรรมในสมัยสมเด็จจพระนารายณ์มหาราช มีวรรณกรรมเกิดขึ้นหลายประเภท เช่น กาพย์ห่อโครง  นิราศ  กาพย์ขับไม้  ฉันท์ที่แต่งเป็นเรื่องราว เป็นต้น ซึ่งมุ่งสร้างสรรค์ในทางพระพุทธศสนาเป็นหลัก  นอกจากนี้ยังมีวรรณกรรมประเภทสดุดีอีกด้วย 
               
วรรณกรรมสมัยนี้   เช่น  
                            สมุทรโฆษคำฉันท์  พระราชนิพนธ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
                            เสือโคคำฉันท์
  ประพันธ์โดย พระมหาราชครู 
                          
 จินดามณี   ประพันธ์โดย พระโหราธิบดี  หนังสือแบบเรียนเล่มแรกของไทย
                          
 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา  ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์   หลวงประเสริฐอักษรนิติ์ได้มาจากบ้านราษฎรแห่งหนึ่ง
                            กำสรวลศรีปราชญ์
   ผู้ประพันธ์ ศรีปราชญ์

สมุดข่อยจำลองจากตำราจินดามณี หนังสือเรียนเล่มแรกของไทย

 

 

จัดทำโดยครูมาลัย  เสนีชัย
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม อำเภอบางพลี สมุทรปราการ
Copyright(c)2006 Mrs.Malai Seneechai. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.