วรรณกรรม 3

   

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนศิลปกรรมวรรณกรรม 1  ประเพณี 1พระพุทธศาสนา 1แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

วรรณกรรม 2 
วรรณกรรม 3 

 

       ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ วรรณกรรมได้มีความเจริญสูงสุด  กวีสำคัญในสมัยนี้ คือ เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร (เจ้าฟ้ากุ้ง) ในยุคนี้มีกวีเป็นสตรีอยู่ด้วย คือ เจ้าฟ้ากุณฑล และเจ้าฟ้ามงกุฎ รวมทั้งมีงานวรรณกรรมที่เกิดขึ้นใหม่อีกหลายประเภท เช่น ประเภทกลอนเพลง  กลอนบทละคร  กลบท  และกาพย์เห่เรือ   จึงทำให้ได้ชื่อว่าเป็นยุคที่วรรณกรรมประเภทกาพย์เจริญรุ่งเรืองสูงสุด และมีความไพเราะมากที่สุด  วรรณกรรมที่สำคัญในยุคนี้มีด้วยกันหลายเรื่อง เช่น
                                     นันโทปนันทสูตรคำหลวง
                                     พระมาลัยคำหลวง
                                     กาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร (เจ้าฟ้ากุ้ง)

  กาพย์เห่เรือ ของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร ใช้เห่เรือในพระราชพิธีเสด็จทางชลมารค

 

จัดทำโดยครูมาลัย  เสนีชัย
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม อำเภอบางพลี สมุทรปราการ
Copyright(c)2006 Mrs.Malai Seneechai. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.