ประเพณี 1

   

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนศิลปกรรมวรรณกรรม 1  ประเพณี 1พระพุทธศาสนา 1แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

  ประเพณี 2 

 

          ประเพณี  
              
ประเพณีสำคัญในสมัยอยุธยา ได้แก่ ประเพณีในราชสำนัก ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากแบบแผนประเพณีที่พราหมณ์นำมาจากเขมร   พราหมณ์เหล่านี้มีส่วนสำคัญในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา นอกจากนี้ยังมีพระราชพิธีอื่น ๆ อีกเช่น พระราชพิธีพิรุณศาสตร์
(พิธีขอฝน)   พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (พิธีทำขวัญพืชผล )เป็นต้น

พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา

 

พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา

 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พิธีทำขวัญพืชผล

  

จัดทำโดยครูมาลัย  เสนีชัย
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม อำเภอบางพลี สมุทรปราการ
Copyright(c)2006 Mrs.Malai Seneechai. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.