ประเพณี 2

   

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนศิลปกรรมวรรณกรรม 1  ประเพณี 1พระพุทธศาสนา 1แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

  ประเพณี 2 

 

              นอกจากนี้  ก็ยังมีประเพณีพิธีกรรมต่าง  ๆ ที่อยุธยาได้รับอิทธิพลมาจากสุโขทัย    ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทลัทธิลังกาวงศ์  เช่น ประเพณีการบวช การทอดกฐิน การเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางศาสนาตลอดจนคตินิยมในการสร้างวัด   เจดีย์ในเขตพระราชฐาน  รวมทั้งยังได้รับอิทธิพลความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ผ่านทางเขมร เข้ามาประยุกต์ใช้ด้วย  เช่น พิธีทำขวัญเดือน  การโกนผมไฟของเด็กทารก  พิธีโกนจุก  พิธีสะเดาะเคราะห์  ทำบุญขึ้นบ้านใหม่  เป็นต้น  ซึ่งประเพณีบางอย่าง อยุธยาก็รับเอาคตินิยมทั้งของพุทธและพราหมณ์ผสมผสานกัน เช่น พิธีแต่งงาน การทำบุญวันเกิด เป็นต้น

  พิธีโกนจุก พิธีสมัยอยุธยาที่รับอิทธิพลความเชื่อจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดูผ่านทางเขมร

  

จัดทำโดยครูมาลัย  เสนีชัย
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม อำเภอบางพลี สมุทรปราการ
Copyright(c)2006 Mrs.Malai Seneechai. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.