พระพุทธศาสนา 1

   

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนศิลปกรรมวรรณกรรม 1  ประเพณี 1พระพุทธศาสนา 1แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

พระพุทธศาสนา 2 

 

         พระพุทธศาสนา 
          
ในสมัยอยุธยา พระพุทธศาสนาได้มีความเจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกับสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเป็นองค์อุปถัมภกพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี มีการสร้างวัดวาอารามอย่างแพร่หลาย เช่น ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
                   
   ทรงอุทิศที่พระราชวังเดิมในกรุงศรีอยุธยามาสร้างเป็นวัดในเขตพระราชวัง (วัดพระศรีสรรเพชญ) เพื่อใช้ประกอบพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา
                   
   โปรดเกล้า ฯ ให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิต เพื่อช่วยกันแต่งหนังสือ "มหาชาติคำหลวง" ซึ่งเป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
                   
 ทรงผนวชที่วัดจุฬามณี เมืองพิษณุโลก เมื่อ พ.. 2008 นับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของอาณาจักรอยุธยาที่ทรงออกผนวชขณะครองราชสมบัติ ทำให้มีเจ้านายและขุนนางตามเสด็จอุปสมบทเป็นจำนวนมาก มีผลให้เกิดความนิยมในหมู่ราษฎรชาวไทยที่จะออกบวชเพื่อศึกษาธรรมวินัยในเวลาต่อมา

                          

จัดทำโดยครูมาลัย  เสนีชัย
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม อำเภอบางพลี สมุทรปราการ
Copyright(c)2006 Mrs.Malai Seneechai. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.