คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Homeผู้จัดทำทดสอบก่อนเรียนความรู้เบื้องต้นอุปกรณ์ซอฟต์แวร์บทบาทความสำคัญการสื่อสารข้อมูลทดสอบหลังเรียน

 

 สวัสดีครับ บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องคอมเบื้องต้นนี้เหมาะสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 - 3

 

ขอเชิญเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยครับ

จัดทำโดยครูมงคล แก้วเกษกา
โรงเรียนวัดบัวโรย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
Copyright (c) 2006 Mr. Mongkon Geogadegarn. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.