ความรู้เบื้องต้น

Homeผู้จัดทำทดสอบก่อนเรียนความรู้เบื้องต้นอุปกรณ์ซอฟต์แวร์บทบาทความสำคัญการสื่อสารข้อมูลทดสอบหลังเรียน
ลักษณะที่สำคัญ 
ประโยชน์ 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

                       

        ปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตมากขึ้นเกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านธุรกิจ ด้านการศึกษา  ฯลฯ  ทางด้านการศึกษาสามารถนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการเรียนการสอน เป็นต้น

ความหมายของคอมพิวเตอร์

        คอมพิวเตอร์  หรือ  “สมองกล”  หมายถึง  เครื่องจักรกลที่สร้างขึ้นมาให้สามารถรับข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไปพร้อมคำสั่งแล้วดำเนินการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยความเร็วสูง  ถูกต้อง  แม่นยำ เช่น  การบันทึกข้อมูล  การคิดคำนวณตัวเลข  เป็นต้น

        คอมพิวเตอร์  เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการทำงานได้เป็นอย่างดี  ช่วยเก็บรักษาข้อมูลเป็นจำนวนมาก ๆ โดยไม่มีการหลงลืม  และไม่มีมีความเหน็ดเหนื่อย  ในอนาคตคอมพิวเตอร์สามารถคิดหรือตัดสินใจเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยเหตุผลคล้ายมนุษย์ซึ่งจะทำให้การใช้งานง่าย  และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งเรียกว่า ปัญญาประดิษฐ์

จัดทำโดยครูมงคล แก้วเกษกา
โรงเรียนวัดบัวโรย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
Copyright (c) 2006 Mr. Mongkon Geogadegarn. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.