ตัวเครื่อง (ซี พี ยู)

Homeผู้จัดทำทดสอบก่อนเรียนความรู้เบื้องต้นอุปกรณ์ซอฟต์แวร์บทบาทความสำคัญการสื่อสารข้อมูลทดสอบหลังเรียน
จอภาพ 
เครื่องรับแผ่นบันทึก 
ตัวเครื่อง (ซี พี ยู) 

4.   ตัวเครื่อง (ซีพียู)

             ตัวเครื่อง  (ซี  พี  ยู)   เป็นหน่วยที่สำคัญสำหรับคอมพิวเตอร์  เปรียบเสมือนหัวใจของเครื่องประกอบด้วยหน่วยสำคัญ 3  หน่วย  คือ

  1. หน่วยคำนวณ  ทำหน้าที่เกี่ยวกับตัวเลขและเปรียบเทียบข้อมูลตามคำสั่งที่ได้รับ
  2. หน่วยควบคุม  ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของส่วนต่าง ๆ ให้สามารถทำงานได้ถูกต้อง
  3. หน่วยความจำ  ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูล  และผลลัพธ์ต่าง ๆ ไว้ก่อนจะถูกนำไปทำงานของหน่วยต่าง ๆ ต่อไป

จัดทำโดยครูมงคล แก้วเกษกา
โรงเรียนวัดบัวโรย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
Copyright (c) 2006 Mr. Mongkon Geogadegarn. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.