ซอฟต์แวร์

Homeผู้จัดทำทดสอบก่อนเรียนความรู้เบื้องต้นอุปกรณ์ซอฟต์แวร์บทบาทความสำคัญการสื่อสารข้อมูลทดสอบหลังเรียน
โปรแกรมระบบ 
ตัวอย่างการใช้ 

 

 ซอฟต์แวร์

            ซอฟต์แวร์  หมายถึง  โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นมาเพื่อทำการสั่งงานให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ใช้ต้องการ เช่น ระบบโปรแกรมควบคุมเครื่อง  โปรแกรมระบบบัญชี โปรแกรมสำเร็จรูป  CU – WRITER  โปรแกรมที่เขียนขึ้นใช้ด้วยตนเอง  โปรแกรมบน WINDOWS  เป็นต้น

 

         ซอฟต์แวร์  แบ่งออกเป็น  2  ประเภทด้วยกัน  คือ

  1. โปรแกรมระบบ
  2. โปรแกรมประยุกต์

              ในระดับนี้  ขอกล่าวถึงเพียงโปรแกรมระบบ  เพียงอย่างเดียว

จัดทำโดยครูมงคล แก้วเกษกา
โรงเรียนวัดบัวโรย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
Copyright (c) 2006 Mr. Mongkon Geogadegarn. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.