หลักการเติม -ing

  

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวังฝึกคลิ๊กซิจ๊ะประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคคำถามจำได้หมดไหมเอ่ย ?

 

รูปแบบ 
เวลาที่ใช้ 
ตัวอย่างประโยค 
หลักการเติม -ing 
คำกริยาที่ไม่ใช้ใน Present Continuous 

 

              กฎการเติม – ing  ที่คำกริยา

              1. ถ้าลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ก่อนแล้วจึงเติม -ing

                    เช่น come ---- coming ,   have----having ,     smile----smiling

                2. เปลี่ยน ie เป็น y ก่อนเติม ing  เช่น

                  die -------dying , lie --------lying ,   tie----------tying

           2. ถ้าเป็นคำพยางค์เดียว มีสระเสียงสั้น ลงท้ายด้วยตัวสะกดตัวเดียว ให้เติมตัวสะกดซ้ำอีกตัวก่อน แล้วจึงเติม -ing

                 เช่น  run ---- running , cut----cutting , hit----hitting

           3. คำนอกเหนือจากนี้ให้เติม -ing ต่อท้ายได้เลย

                 เช่น    read----reading , wash –washing , eat-----eating              

        

จัดทำโดยครูอรชร  กลิ่นจันทร์
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ
Copyright(c) 2006
Ms.Orachorn Klinjan. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.