จงเปลี่ยนเป็นประโยคคำถาม

  

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวังฝึกคลิ๊กซิจ๊ะประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคคำถามจำได้หมดไหมเอ่ย ?

 

 

จงเปลี่ยนเป็นประโยคคำถาม 
เฉลยประโยคคำถาม 

 

 

                     Ex.2   Change into interrogative sentences.  

                            จงเปลี่ยนเป็นประโยคคำถาม

                       1. She is carrying  a basket.

                        2. The monkeys are  climbing the trees.

                        3. Dan  is  cleaning his car.

                        4. The  women are  drinking some tea.

                        5.  It  is raining.

                        6. The buses  are stopping.

                        7. The fishermen are selling their fish.

                        8. My father is  reading the newspaper.

                        9. I am doing the exercises.

                      10. Four  dogs are barking outside.

    

จัดทำโดยครูอรชร  กลิ่นจันทร์
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ
Copyright(c) 2006
Ms.Orachorn Klinjan. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.