เศรษฐกิจพอเพียง

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนประวัติความเป็นมาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาแบบทดสอบหลังเรียน

 

  สวัสดีครับ

           ท่านผู้ที่สนใจทุกท่าน    ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านตามสมควร ผู้เขียนต้องขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสื่อต่าง ๆ ทุกเว็บไซต์

                            ไพโรจน์  พลีทอง  ศศ.บ.
        โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรปราการ

จัดทำโดย  ครูไพโรจน์  พลีทอง
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง  อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
copyinght(c)Mr.Pairoj pleetong All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2006

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.