สมัยสุโขทัย - สมัยอยุธยา

  

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนประวัติความเป็นมาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาแบบทดสอบหลังเรียน
สมัยสุโขทัย - สมัยอยุธยา 
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
หลังสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง 

 

     สมัยสุโขทัย - สมัยอยุธยา

              ประเทศไทยมีการค้าขายมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย  ปรากฎเป้นเป็นหลักบานยืนยันชัดเจนจากสิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงที่เขียนวไว้ว่า"ใครใคร่ค้าช้างค้า  ใครใคร่ค้าม้าค้า"  ลักษณะของระบบเศรษฐกิจในสมัยนั้น จึงมีแนวโน้มที่จะเป็นระบบการค้าเสรีนอกจากนี้ยังได้มีการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศอย่างเกาะลังกา และจีน

house01_green.gif 

 

จัดทำโดย  ครูไพโรจน์  พลีทอง
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง  อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
copyinght(c)Mr.Pairoj pleetong All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2006

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.