สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

  

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนประวัติความเป็นมาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาแบบทดสอบหลังเรียน
สมัยสุโขทัย - สมัยอยุธยา 
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
หลังสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง 

 

       สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

             ระบบเศรษฐกิจไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นระบบเศรษฐกิจแบบธรรมชาติ คือเป็นการผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเอง มีเกษตรกรรมและหัตถกรรมเป็นรากฐานเศรษฐกิจของหมู่บ้าน กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การทำไร่ ไถนา การทอผ้า การทำเครื่องจักสานและเครื่องปั้นดินเผา

 ancient_13.jpg                                        ancient_07.jpg                               beverage_04.jpg          

 

จัดทำโดย  ครูไพโรจน์  พลีทอง
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง  อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
copyinght(c)Mr.Pairoj pleetong All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2006

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.