เศรษฐกิจพอเพียง

  

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนประวัติความเป็นมาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาแบบทดสอบหลังเรียน
หลักการพึ่งตนเอง 
ฐานความคิด 
การปฏิบัติตน 

 

         เศรษฐกิจพอเพียง

          ภายหลังจากวิกฤตทางเศรษบกิจในปี พ.ศ. 2540 หรือที่เราเรียกปรากฎการณ์ครั้งนี้ว่า "เศรษฐกิจฟองสบู่แตก" ทำให้เกิดการทบทวนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทสไทยครั้งใหญ่

 

จัดทำโดย  ครูไพโรจน์  พลีทอง
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง  อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
copyinght(c)Mr.Pairoj pleetong All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2006

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.