กรณีศึกษา

  

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนประวัติความเป็นมาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาแบบทดสอบหลังเรียน
การแบ่งสัดส่วนพื้นที่ 
พื้นที่แหล่งน้ำและเลี้ยงปลา 
พื้นที่ปลูกข้าว 

 

 กรณีศึกษา : อยู่อย่างพอเพียง

          การเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ที่ศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อนฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มีการดำเนินงานเรื่องทฤษฎีใหม่ โดยจัดแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งประมาณ 10 ไร่

 

 

 

จัดทำโดย  ครูไพโรจน์  พลีทอง
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง  อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
copyinght(c)Mr.Pairoj pleetong All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2006

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.