บรรยากาศ

    

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนบรรยากาศ  หน้า  1ความสำคัญของบรรยากาศการเกิดเมฆเอลนีโญ    โอโซนแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

สวัสดีทุกท่าน ... เราขอต้อนรับสู่แหล่งเรียนรู้อีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจ
          สำหรับการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์   ผู้เรียนจะต้องรู้จักคิด และฝึกแก้ปัญหาด้วยตนเอง  ซึ่งในปัจจุบันผู้เรียนสามารถหามุมมองความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองจากเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวมากที่สุดในปัจจุบัน
          ข้อมูลใน  web  มีเนื้อหาวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ   ที่เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1- 3 ประกอบด้วยเนื้อหา
บรรยากาศ  ชั้นบรรยากาศ  เมฆและชนิดของเมฆ  ความกดอากาศ  ความชื้นของอากาศ  หมอก  พายุ  หยาดน้ำฟ้า  น้ำค้าง  
         ผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นประโยชน์กับนักเรียนและผู้เข้าชมทุกท่าน  มิได้หวังผลทางธุรกิจแต่อย่างใด    ผู้จัดทำขอขอบพระคุณแหล่งข้อมูลจากเวบไซต์ต่างๆ

                                                                                                                                                                 b_pigeon02.gif

                        

                         

 

 

จัดทำโดยครูผกามาส  เหลืองทอง
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง   อ. บางพลี   จ. สมุทรปราการ
Copyright(c) 2006 Miss  Pakhamast  Luengtong. All  rights  reserved. 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved