ชนิดของเมฆ หน้า1

    

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนบรรยากาศ  หน้า  1ความสำคัญของบรรยากาศการเกิดเมฆเอลนีโญ    โอโซนแบบทดสอบหลังเรียน

 

ชนิดของเมฆ หน้า1 
ชนิดของเมฆ หน้า 2 
ชนิดของเมฆ หน้า 4 

 

     

             เมฆเซอโรคิวมูรัส
   เมฆเซอโรคิวมูรัส

•       เมฆเซอโรสคิวมูลัส(Cirrocumulus Cloud) มีลักษณะเป็นปอยบางๆ สีขาว     หรือคล้ายขนแกะหรือปุยนุ่น 

 

                                                       เมฆเซอโรสเตรตัส                                                                                                    เมฆเซอโรสเตรตัส

           •       เมฆเซอโรสเตรตัส(Cirrostratus Cloud) มีลักษณะคล้ายกับเมฆเซอรัส แต่จะแผ่ออก    เป็นแผ่นเยื่อบางๆ ต่อเนื่องเป็นแผ่นตามทิศทางของลมในระดับสูง       

 2.   เมฆชั้นกลาง (Middle Clouds)
               ในบริเวณแถบโซนร้อนจะอยู่ที่ความสูงระหว่าง 2,000 - 8,000 เมตร (6,500 - 26,000 ฟุต) มีอยู่ 2 ชนิด

                                                       เมฆอัลโตคิวมูลัส
                                                                                                  เมฆอัลโตคิวมูลัส

               •       เมฆอัลโตคิวมูลัส (Altocumulus Cloud) มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนเล็ก ๆ คล้ายฝูงแกะที่อยรวมกัน บางครั้งอาจก่อตัวต่ำลงมาดูคล้าย ๆ กับเมฆสเตรโตคิวมูลัส หรือเกิดเป็นก้อนซ้อน ๆ กันคล้ายกับยอดปราสาท (Castellanus cloud)  ในบางครั้งเมฆชนิดนี้เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวในลักษณะลูกคลื่นของลม ทำให้เกิดมีรูปร่างคล้ายกับจานบินหรือแผ่นเลนส์นูน (Lenticular cloud)

 

จัดทำโดยครูผกามาส  เหลืองทอง
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง   อ. บางพลี   จ. สมุทรปราการ
Copyright(c) 2006 Miss  Pakhamast  Luengtong. All  rights  reserved. 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved