ชนิดของเมฆ หน้า 2

    

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนบรรยากาศ  หน้า  1ความสำคัญของบรรยากาศการเกิดเมฆเอลนีโญ    โอโซนแบบทดสอบหลังเรียน

 

ชนิดของเมฆ หน้า1 
ชนิดของเมฆ หน้า 2 
ชนิดของเมฆ หน้า 4 

 

 

                                    เมฆอัลโตสเตรตัส

                                      เมฆอัลโตรสเตรตัส

               •       เมฆอัลโตสเตรตัส (Altostratus Cloud)  มีลักษณะเป็นแผ่นปกคลุมบริเวณกว้าง บริเวณฐานเมฆจะเป็นสีเทา หรือสีฟ้า สามารถบังดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ ทำให้เห็นเป็นฝ้าๆ อาจทำให้เกิดฝนละอองบางๆได้

3.    เมฆชั้นต่ำ (Low Clouds)
                ในบริเวณแถบโซนร้อนจะอยู่ที่ความสูงไม่เกิน 2,000 เมตร (ผิวพื้น - 6,500 ฟุต) มีอยู่ 4 ชนิด

                                        เมฆสเตรตัส
                          เมฆสเตรตัส

        •       เมฆสเตรตรัส (Stratus Cloud) มีลักษณะเป็นแผ่นสีเทา ไม่รวมตัวกันอยู่เป็นบริเวณกว้างมากนัก บางครั้งอาจเกิดในระดับต่ำมากคล้ายหมอก จะเคลื่อนที่ตามลมได้เร็ว และอาจทำให้เกิดฝนละอองได้

                                                                    เมฆสเตรโตรคิวมูลัส
                                                                                                              เมฆสเตรโตรคิวมูลัส 

              •       เมฆสเตรโตรคิวมูลัส (Stratocumulus Cloud)  มีลักษณะเป็นก้อนกลมคล้ายเมฆคิวมูลัส แต่เรียงติดกันเป็นแถวๆ รวมกันคล้ายคลื่น บางครั้งอาจจะแยกตัวออกเป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยก้อนเล็ก ๆ จำนวนมาก

                                                                     เมฆนิมโบสเตรตัส
                                                                                                                  เมฆนิมโบสเตรตัส

            •       เมฆนิมโบสเตรตรัส (Nimbostratus Cloud)  มีลักษณะเป็นแผ่นสีเทาเข้ม คล้ายพื้นดินที่เปียกน้ำ ปกคลุมเป็นบริเวณกว้างมาก ทำให้เกิดฝนหรือหิมะตกในปริมาณเล็กน้อยถึงปานกลางต่อเนื่องเป็นเวลานาน ๆ ได้

 

จัดทำโดยครูผกามาส  เหลืองทอง
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง   อ. บางพลี   จ. สมุทรปราการ
Copyright(c) 2006 Miss  Pakhamast  Luengtong. All  rights  reserved. 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved