ลมบก  ลมทะเล

    

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนบรรยากาศ  หน้า  1ความสำคัญของบรรยากาศการเกิดเมฆเอลนีโญ    โอโซนแบบทดสอบหลังเรียน

 

พายุ 
ลมบก  ลมทะเล 
หมอก  น้ำค้าง 

                                                                                ลมบกและลมทะเล

        ลมบกและลมทะเล เกิดจากความร้อนซึ่งแตกต่างกันระหว่างบริเวณทะเลและพื้นดินตามชายฝั่งในตอนเช้าและตอนบ่าย เวลากลางวันผืนแผ่นดินตามชายฝั่งได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์ ทำให้มีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณทะเล    ดังนั้นอากาศในบริเวณแผ่นดินจึงมีความแน่นน้อยกว่า และความกดก็ลดลงด้วยจึงลอยตัวขึ้น ดังนั้นอากาศเย็นตามบริเวณทะเลจะพัดเข้ามาแทนที่ ลมซึ่งพัดจากทะเลนี้เรียกว่า "ลมทะเล" (sea breeze) ซึ่งเกิดขึ้นในตอนบ่ายและเย็น นอกจากตามชายฝั่งทะเลแล้ว ลักษณะคล้ายลมทะเลนี้อาจจะเกิดขึ้นตามทะเลสาบใหญ่ ๆ ก็ได้

                             ลมทะเล
 

             ส่วนมากลมบก (land breeze) นั้น เกิดขึ้นในทิศตรงกันข้ามกับทะเล และมีกำลังแรงน้อยกว่า กล่าวคือในตอนกลางคืนพื้นน้ำมีอุณหภูมิสูงกว่าผืนแผ่นดิน ดังนั้นอากาศในบริเวณทะเลซึ่งมีความแน่นน้อยกว่าจะลอยตัวขึ้น        อากาศเย็นในบริเวณแผ่นดินจะพัดออกไปแทนที่ จากความรู้เรื่องลมบกลมทะเลนี้ ชาวประมงได้อาศัยกำลังของลมดังกล่าวเป็นเครื่องช่วยในการแล่นเรือเข้าหรือออกจากฝั่งได้ดีในการดำเนินอาชีพหาปลาของเขา

          ลมภูเขาและลมหุบเขา
       ตามบริเวณภูเขาในขณะที่มีระบบลมอ่อน ลมมักจะพัดลงตามลาดของภูเขาในเวลากลางคืนและพัดขึ้นลาดภูเขาในเวลากลางวัน ทั้งนี้เพราะในเวลากลางคืนตามบริเวณภูเขาที่ระดับสูงมีอากาศเย็นกว่าตามที่ต่ำ    ความแน่นของอากาศในที่สูงจึงมีมากกว่าในระดับต่ำลมจึงพัดลงตามเขา เราเรียกลมนี้ว่า ลมภูเขา (mountain wind or mountain breeze)
      ส่วนในเวลากลางวัน ดวงอาทิตย์แผ่รังสีให้แก่ภูเขาและหุบเขาทำให้อุณหภูมิของระดับสูงหรือยอดเขาสูงกว่าอุณหภูมิตามที่ต่ำหรือหุบเขา ความแน่นของอากาศในระดับสูงจึงน้อยกว่าและลอยตัวสูงขึ้น ฉะนั้นอากาศจากที่ต่ำหรือหุบเขาจึงพัดขึ้นไปแทนที่ เราเรียกว่า ลมหุบเขา (valley wind or valley breeze) ตามธรรมดาแล้วลมภูเขา (พัดลง) ย่อมมีความแรงกว่าลมหุบเขา (พัดขึ้น)

 

 

จัดทำโดยครูผกามาส  เหลืองทอง
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง   อ. บางพลี   จ. สมุทรปราการ
Copyright(c) 2006 Miss  Pakhamast  Luengtong. All  rights  reserved. 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved