พฤติกรรมเบี่ยงเบน

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบ ก่อนเรียนพฤติกรรมทางเพศอารมณ์ทางเพศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การสร้างสัมพันธภาพแบบทดสอบ หลังเรียน
พฤติกรรมเบี่ยงเบน 
ประเภทของพฤติกรรม 
สัมพันธภาพ 

 พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ

                    ภาวะเบี่ยงเบนทางเพศหรือกามวิปริต เป็นปัญหาทางเพศอีกแบบหนึ่ง ผู้ช่วยจะถูกกระตุ้นให้มีการตื่นตัวทางเพศได้ด้วยสิ่งเร้าที่เบี่ยงเบนจากคนทั่วไป เป็นประจำ (นานกว่า 6 เดือน) และทำให้เกิดปัญหา  ผู้ที่แสดงหรือกระทำภาวะเบี่ยงเบนทางเพศนี้มักจะก่อให้เกิดปัญหาต่อตนเองและผู้อื่นและถือว่าเป็นการแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศที่ควรได้รับการบำบัดรักษา เพื่อลดการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เบี่ยงเบนต่างๆนั้นได้อย่างถูกต้อง

จัดทำโดยครูพวงรัตน์ เลื่อมสำราญ
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
Copyriht (c) 2006 Mrs.Phaungrat Luemsamran.All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2006

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.