อิทธิพลต่อพฤติกรรม

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบ ก่อนเรียนพฤติกรรมทางเพศอารมณ์ทางเพศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การสร้างสัมพันธภาพแบบทดสอบ หลังเรียน
การจัดการกับอารมณ์ 
อิทธิพลต่อพฤติกรรม 
อิทธิพลต่างๆ 

 วัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต

      อิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตก  วัฒนธรรมตะวันตกได้แพร่กระจายไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย ได้แก่วัฒนธรรมการแต่งกาย  การร้องเพลง  การแสดงต่างๆ ที่พบเห็นจากภาพยนต์ หรือเทปมาถ่ายทอดทางโทรทัศน์ ซึ่งจากภาพยนต์หรือการแสดงทุกเรื่องจะมีบทรักที่แสดงทั้งแบบสุภาพและไม่สุภาพหรือมีอนาจารให้เห็นมากมาย การแต่งกายแสดงแฟชั่นบางกลุ่มแต่งกายแบบใช้เสื้อผ้าน้อยชิ้นทำให้คนบางกลุ่มเลียนแบบซึ่งบางครั้งบางโอกาสทำให้เกิดปัญหาทางเพศ

     ค่านิยมในการรักนวลสงวนตัว  การรักนวลสงวนตัว หมายถึง การทะนุถนอมดูแลตนเองให้บริสุทธิ์ อยู่ในวัยหนุ่มสาวให้ยาวนานที่สุด เมื่อมีความรักก็ไม่กล้าแสดงออกอย่างประเจิดประเจ้อต่อสายตาผู้อื่น แสดงกริยาสุภาพเหมาะสมแต่งกายสุภาพ ไม่ล่อแหลมยั่วยวนให้เกิดพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมไม่ชิงสุกก่อนห่าม

        ดังนั้นค่านิยมในการรักนวลสงวนตัวยังถือว่าเป็นค่านิยมที่ควรอนุรักษ์ไว้ ช่วยแก้ปัญหาสังคม ช่วยสร้างคนให้มีคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

 

จัดทำโดยครูพวงรัตน์ เลื่อมสำราญ
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
Copyriht (c) 2006 Mrs.Phaungrat Luemsamran.All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2006

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.