:: ท่องเที่ยวที่บางพลี ::

 

Home 
ผู้จัดทำ 
ประเพณีรับบัว 
วัดบางพลีใหญ่ใน 
คลองสำโรง 
วัดบางพลีใหญ่กลาง 

 

 สวัสดีครับ  ยินดีต้อนรับ นักเรียนและผู้สนใจทุกท่าน เข้าสู่แหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษา บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 

เนื้อหาสาระประกอบไปด้วย

   ประวัติความเป็นมาของประเพณีรับบัว

   สถานที่สำคัญของตำบลบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ

    วัดบางพลีใหญ่ใน

    วัดบางพลีใหญ่กลาง

    ตลาดน้ำบางพลี

   ประวัติความเป็นมาของคลองสำโรง

ข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงมาจาก "หนังสือเผยแพร่วัฒนธรรมบางพลี สภาวัฒนธรรมอำเภอบางพลี"
ของ นางสาวชูศรี  สัตยานนท์
รูปภาพประกอบจาก Website http://www.bangplee.com/travel.html

 

  

 

 

จัดทำโดย ครูประชา  จันทรสมโภช
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
Copyright(c) 2006
Mr.Pracha Chantarasompoch. All rights reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม  2006

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.