ประเพณีรับบัว

 

การแห่หลวงพ่อโต 
อันเชิญหลวงพ่อโต 
กิจกรรมต่างๆ 

 

ประวัติความเป็นมา

               ประเพณีรับบัว เป็นประเพณีที่เก่าแก่สืบกันมาแต่โบราณของชาวอำเภอบางพลีในสมัยก่อนนั้นในแถบอำเภอบางพลีมีประชาชนอาศัยอยู่แบ่งเป็น 3 พวกด้วยกัน คือ คนไทย คนรามัญ คนลาว ซึ่งแต่ละพวกก็มีผู้ควบคุมดูแล และต่อมาทั้งไทย รามัญ ลาว ก็ได้ปรึกษาหารือกัน ว่าสมควรจะช่วยกันหักร้างถางพงให้กว้างขึ้นเพื่อทำไร่ และทำสวนต่อไป พวกคนไทย รามัญ ลาว ต่างก็พยายามช่วยกันเรื่อยมาจนถึงสามแยก ทางหนึ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทางหนึ่งไปทางทิศเหนือ ทางหนึ่งไปทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พอมาถึงตรงนี้ทั้ง 3 พวก ต่างก็ตกลงกันว่า ควรจะแยกย้ายกันไปคนละทางจะดีกว่า เพื่อจะได้รู้ถึงภูมิประเทศว่าด้านไหนหากินคล่องกว่ากัน พวกคนลาว ไปทางคลองสลุด คนไทยไปทางคลองชวดลากข้าวพวกคนรามัญไปทางคลองลาดกระบังพวกคนรามัญที่ไปทางคลองลาดกระบัง ทำอยู่ 2-3 ปี ก็ไม่ได้ผลเพราะนกและหนูชุกชุมรบกวนพืชผลต่างๆจึงเตรียมตัวอพยพกลับถิ่นฐานเดิม และเริ่มอพยพในตอนเช้ามืดของเดือน 11 ขึ้น 14 ค่ำก่อนไปก็ พากันเก็บดอกบัวในบึงบริเวณนั้นไปเพื่อจะเอาไปบูชาพระคาถาพันที่ปากลัด และได้สั่งเสียคนไทยที่สนิทกันว่าในปีต่อๆ ไปเมื่อถึงเดือน 11 ขึ้น14 ค่ำให้ช่วยกันเก็บดอกบัวรวบรวมไว้ให้ที่วัดหลวงพ่อโตนี้ด้วย แล้วพวกตนจะมารับดอกบัวไปคนไทยก็ตอบตกลงยินดีที่จะเก็บดอกบัวให้พวกรามัญจึงลากลับถิ่นฐานเดิมต่อไป

               ครั้นในปีต่อมาพอถึงกำหนดเดือน 11 ขึ้น 14 ค่ำ คนไทยต่างก็ช่วยกันเก็บดอกบัวมารวบรวมไว้ที่วัดบางพลีใหญ่ใน ตามคำขอของพวกรามัญ พวกรามัญก็พากันมารับดอกบัวเป็นประจำทุกปี โดยมากันทางเรือขนาดใหญ่หลายสิบลำแต่ละลำจุคนได้ 50-60คน พวกรามัญจะมาถึงตอนตี 3-4 ทุกครั้ง และทุกครั้งที่มาต่างก็ร้องรำทำเพลง และแสดงการละเล่นต่างๆอย่างสนุกสนานผู้คนที่คอยรับต่างก็สนุกสนานไปด้วยและคนไทย ได้ทำอาหารคาวหวานไว้รับรอง โดยใช้ศาลาวัดเป็นที่เลี้ยงอาหารกันเมื่ออิ่มหนำสำราญแล้วพวกรามัญก็นำดอกบัวไปบูชาหลวงพ่อโตในวิหารและนำน้ำมนต์ของหลวงพ่อโตกลับไปเพื่อเป็นศิริมงคลแก่บ้านเรือนตนเอง  ส่วนดอกบัวที่เหลือก็นำกลับไป บูชาพระคาถาพันของพวกเขาต่อไป ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นที่มาของ "ประเพณีรับบัว" สืบต่อกันมาจนถึงบัดนี้

 

  

 

 

จัดทำโดย ครูประชา  จันทรสมโภช
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
Copyright(c) 2006
Mr.Pracha Chantarasompoch. All rights reserved.

  จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม  2006

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.