พัฒนาเด็กอนุบาล

 

Homeประวัติผู้จัดทำสอบก่อนเรียนของดีสมุทรปราการผีเสื้อเเสนสวยกระต่ายแสนกลผักสดสะอาดสอบหลังเรียน

 

 

 img1.gif

 สวัสดีค่ะ่ บทเรียนสำเร็จรูปนนี้ ทำขึ้นมาเพื่อเป็นการพัฒนา  ด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  สติปัญญาสำหรับเด็กอนุบาล 5 ขวบ

จัดทำโดยครูรวีวรรณ  เขียวอุบล
โรงเรียนวัดบัวโรย  เขต  2 สมุทรปราการ
Copyright(c) 2006 Mrs. Raveevan  Kalaubol. All rights  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม  2006

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.