i_butterfly_spot_1.gif i_butterfly_natural4_1.gifi_butterfly_yellow.gif

ผีเสื้อเเสนสวย

 

Homeประวัติผู้จัดทำสอบก่อนเรียนของดีสมุทรปราการผีเสื้อเเสนสวยกระต่ายแสนกลผักสดสะอาดสอบหลังเรียน

 

 

ซ่อนหาผีเสื้อ 
ผีเสื้อหลบศัตรู 
ผีเสื้อจับหลัก 

 กิจกรรมกลางแจ้ง

เกม    เดินตัวหนอน

วันที่  1    เวลา 30 นาที

วิธีการเล่น

1.  เด็กทำกายบริหารขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย

2.  เด็กเข้ากลุ่ม ๆ ละ 5 คน จัดแถวเป็นรูปแถวตอนลึก แล้วนั่งขัดสมาธิ

3.  แต่ละแถวให้สมาชิกทุกคนนั่งกอดเอวคนหน้าให้แน่น ดูการสาธิต “เดินตัวหนอน” แล้วให้ลองฝึกปฏิบัติโดยการขยับก้นไปพร้อมกันให้เร็วที่สุด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการแข่งขัน

4.  เมื่อได้ยินสัญญาณนกหวีดให้แต่ละกลุ่ม “เดินตัวหนอนแข่งกัน” ซึ่งจะกำหนดเส้นชัยห่างจากหัวแถวประมาณ 3 เมตร กลุ่มใดเดินตัวหนอนมาถึงเส้นชัยก่อนจะเป็น ฝ่ายชนะ      

กติกา

-   กลุ่มใดเดินตัวหนอนถึงเส้นชัยโดยมือไม่หลุดจากเอวเลย จะเป็นฝ่ายชนะ

จัดทำโดยครูรวีวรรณ  เขียวอุบล
โรงเรียนวัดบัวโรย  เขต  2 สมุทรปราการ
Copyright(c) 2006 Mrs. Raveevan  Kalaubol. All rights  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม  2006

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.