ผักสดสะอาด

 

Homeประวัติผู้จัดทำสอบก่อนเรียนของดีสมุทรปราการผีเสื้อเเสนสวยกระต่ายแสนกลผักสดสะอาดสอบหลังเรียน

 

 

เก็บผัก 
แข่งขันกันกินผักสด 

กิจกรรมกลางแจ้ง

เกม  วิ่งเปรี้ยวผักกะเฉด

วันที่  1  เวลา 30 นาที

วัสดุที่ใช้

1.  ผักกะเฉด

2.  หลักวิ่งเปรี้ยว

 3.  นกหวีด

วิธีการเล่น

1.  เด็กทำกายบริหารขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย

2.  แบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อเตรียมเล่นเกม “วิ่งเปรี้ยวผักกะเฉด”

3.  พาเด็ก ๆ ไปพร้อมกันที่หลักวิ่งเปรี้ยว โดยแบ่งเด็กอยู่ประจำหลักวิ่งเปรี้ยวกลุ่มละ 1หลัก(กติกาการเล่นเหมือนวิ่งเปรี้ยวทุกประการ เพียงเปลี่ยนอุปกรณ์ในการรับเป็นผักกะเฉด แทนไม้หรือกระบอกเหล็กเท่านั้นเอง)

4.  เมื่อได้รับสัญญาณเด็ก ๆ ปฏิบัติกิจกรรมการวิ่งเปรี้ยวผักกะเฉดทันที

กติกา

-  กลุ่มใดวิ่งถูกต้องตามกติกาและเวลาที่กำหนด จะเป็นกลุ่มที่ชนะ

จัดทำโดยครูรวีวรรณ  เขียวอุบล
โรงเรียนวัดบัวโรย  เขต  2 สมุทรปราการ
Copyright(c) 2006 Mrs. Raveevan  Kalaubol. All rights  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม  2006

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.