ตำบลบ้านระกาศ

Homeผู้จัดทำลองตอบดูข้อมูลทั่วไปประวัติความเป็นมาโครงสร้างทางการศึกษาบุคคลสำคัญสถานที่สำคัญประเพณี

 

 

                 ตำบลบ้านระกาศ  เป็นตำบลในอำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ  มีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่มาก  เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป  มีหลวงพ่อปานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือ  และรูปเหมือนพระครูสมุทรธรรมคุณแห่งวัดบ้านระกาศ  และอื่น ๆ อีกมากมาย

                       เป้าหมายในการจัดทำสาระรายตำบลนี้ก็เพื่อเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับตำบลบ้านระกาศ  เนื่องจากไม่มีผู้ใดได้รวบรวมไ้ว้ให้เยาวชนรุ่นต่อ ๆ ไปได้ศึกษาหาความรู้  และข้อมูลการสืบค้นสาระรายตำบลแต่ละหมู่นี้ก็ได้รับความร่วมมือจากคณะครูที่รับผิดชอบด้วยดีโดยเฉพาะทีมงานของท่าน ผอ.สมศักดิ์  สำลีอ่อน, ทีมงานครูธงชัย  เสียบไธสงและทีมงานของครูมาลี  เฮงสุวรรณ

                      ข้าพเจ้าในฐานะผู้รวบรวมและร่วมจัดทำรูปเล่มสาระเรียนรู้รายตำบลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 2  และของสภาวัฒนธรรมอำเภอบางบ่อ   รวมทั้งท่านอาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล  ที่ได้ให้การอบรมการผลิตสื่อชิ้นนี้ให้สำเร็จใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า   ขอขอบพระคุณทุกท่าน

 

 

จัดทำโดยครูสมเจตน์  ศรีนรเศรษฐ์
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ   อำเภอบางบ่อ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
Copyright(c) 2006 somjet srinorasert. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.