แบบทดสอบ ชุดที่ 1

 

 

 

แบบทดสอบชุดที่ 1

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. คำในข้อใดเป็นคำมูลทุกคำ

  ก.  ปิ่นโต  ดำนา  วารี
  ข.  ญี่ปุ่น  ลงกา  ปรารภ
  ค.  ยี่เข่ง  ลงเอย  โอฬาร  
  ง.  เบาบาง  ปราศสัย  อินทรีย์
2. คำในข้อใดไม่ใช่คำมูลทั้ง  2คำ
  ก.  หนังสือ  ไฟฟ้า
  ข.  นารี  สะระแหน่
  ค.  แตงโม  น้อยหน่า
  ง.  แม่พิมพ์  พจนานุกรม
3. คำในข้อใดต่อไปนี้เป็นคำมูลทุกคำ

  ก.  ชมพู่  ชมเชย
  ข.  ยี่โถ  ยี่สิบ
  ค.  มะระ  มะเร็ง
  ง.  กายกรรม  การะเกด

4. คำในข้อใดเป็นคำมูลทุกคำ

  ก.  จุดยืน  แซยิด
  ข.  ลามปาม  ลูกน้ำ
  ค.  นักเรียน  ของหวาน
  ง.  กระถาง  มะละกอ

5. ข้อใดเป็ยนคำมูลที่เป็นคำไทยแท้ทุกคำ

  ก.  มะพร้าว  ตะขาบ  ตะปู
  ข.  กุยเฮง  ซินแส  เอี้ยมจุ๊น
  ค.  บุหรง  บุหลัน  สะตาหมัน
  ง.  นัดดา  จริยา  สัมพันธ์

6. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำประสม

  ก.  ลมพัด
  ข.  ลมเย็น
  ค.  ลมหวน
  ง.  ลมลวง

7.คำว่า "นกกินปลา " ในข้อใดเป็นคำประสมได้เพียงอย่างเดียว

  ก.  นกกินปลาตัวนี้
  ข.  นกกินปลาตัวโต
  ค.  นกกินปลาตัวนี้สีสวยมาก
    ง.  นกกินปลาอยู่ที่ริมคลอง

8. คำว่า  "รถเจ๊ก "  ในข้อใดเป็นคำประสม

  ก.  รถเจ๊กคันนั้นต้องซ่อม
  ข.  รถเจ๊กคนนั้นสวย
  ค.  รถเจ๊กโกต้องซ่อม
  ง.  รถเจ๊กชื่อกุ่ยต้องซ่อม

9. คำว่า  "แกงจืด " ในข้อใดเป็นคำประสม

  ก.  อาหารร้านนี้อร่อยมากเสียแต่ว่าแกงจืดไปนิด
  ข.  เธอไม่ชอบแกงจืดสาหร่ายทะเล
  ค.  เขาพูดขึ้นว่า " แกงจืดจึงรู้คุณเกลือ "
  ง.  ฉันไม่ชอบแกงจืดๆเช่นนี้

10. ข้อใดเป็นคำประสมทุกคำ

  ก.   รถถัง  รถบด  รถลาก
  ข.  ไม้กวาด  ไม้หัก  ไม้เท้า
  ค.  เรือแล่น  เรือพ่วง  เรือโยง

  ง. น้ำเชี่ยว  น้ำเชื่อม  น้ำหวาน 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.