คำมูล

 

 

ตัวอย่างคำมูล 
ตัวอย่างคำมูล 
คำประสม 

 

 คำ

         คำ  หมายถึง เสียงที่มีความหมาย อาจมีพยางค์เดียว หรือหลายพยางค์ก็ได้ เป็นคำในภาษาภาษไทย หรือคำภาาาต่างประเทศก็ได้ คำ มีองค์ประกอบ 2ส่วน คือ

                   1.  เสียง

                   2. ความหมาย

คำมูล

       คำมูล   หมายถึง  คำที่มีความหมายชัดอยู่ในตัวเอง  อาจเป็นคำไทยแต่ดั้งเดิมหรือเป็นคำที่มาจากมาจากภาษาอื่นก็ได้ เป็นคำพยางค์เดียว หรือคำหลายพยางค์ก็ได้ เช่น

                          a_dog_white_sit.gif              a_tiger_myth.gif         boxing_1.gifclock_rotation.gif

 

      

 

 

จัดทำโดยครูธิติมา  อินทโมรา
 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
Copyright(e) 2006 Mis Thitima Intamora. All rights reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.