ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

 

ผู้จัดทำบทนำpretestบทที่1หน้า1บทที่2หน้า1บทที่3หน้า1

 

 

 เนื้อหานี้เหมาะสำหรับช่วงชั้นที่ 2 ที่เริ่มเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง มีสาระดังนี้

แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ความหมายของทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

การเขียนและการอ่านทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

การเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

โจทย์ปัญหาทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

จัดทำโดยนางอรวรรณ  ดำรงรัตน์
โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์เอียงทับทิมราษฎร์บำรุง)
Copyright(c) 2005 Mrs.orawan dumrongrat. All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.