เครื่องหมายวรรคตอน

Homeผู้จัดทำสาระและมาตรฐานผลการเรียนรู้เครื่องหมายวรรคตอนบุพสัญญาจุดพินทุสัญประกาศจุดครึ่ง

 

 

  เครื่องหมายวรรคตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกในการเรียนรู้ด้วยตนเอง   สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4- ป.6) โดยค้นคว้ามาจากหนังสือหลักภาษาไทย ของกำชัย ทองหล่อ ซึ่งเข้ารับการอบรมกับครูพูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล  และจัดทำเพื่อการศึกษาเท่านั้น

 

จัดทำโดยครูดุษฎี รัตนโสภณ
โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม ตำบลบางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม
Copyright(c)2005 Mrs.Dussadee Rattanasopon. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.