ปรัศนี

 

Homeผู้จัดทำสาระและมาตรฐานผลการเรียนรู้เครื่องหมายวรรคตอนบุพสัญญาจุดพินทุสัญประกาศจุดครึ่ง

 

จุดคู่ 
ปรัศนี 
จุลภาค 
จุดไข่ปลา 

 ?   เรียกชื่อว่า ปรัศนี หรือ เครื่องหมายคำถาม

ใช้เขียนไว้ข้างหลังคำ หรือ ข้อความที่เป็นคำถามโดยตรง ถ้าไม่ใช่คำถามโดยตรง ไม่ต้องมีปรัศนี เช่น :-

๑. ท่านเป็นใคร ? (ถูก)
๒. เธอรับประทานอาหารแล้วหรือ ? (ถูก)
๓. ครูถามฉันว่าทำไมฉันจึงไม่มาโรงเรียน ? (ผิด)
๔. เขาไปไหนไม่มีใครรู้ ? (ผิด)
ความจริงในภาษาไทยเรามีคำ ซึ่งเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่แล้ว เช่น :- หรือ, ไหม, ใคร, อะไร, ไหน, กี่ เป็นต้น ไม่จำเป็นต้องใช้ปรัศนี กำกับก็ได้ แต่ก็ควรรู้ไว้ เพราะบัดนี้มีผู้นิยมใช้กันอยู่ทั่วไป แล้ว

 

จัดทำโดยครูดุษฎี รัตนโสภณ
โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม ตำบลบางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม
Copyright(c)2005 Mrs.Dussadee Rattanasopon. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.