จุดคู่

 

Homeผู้จัดทำสาระและมาตรฐานผลการเรียนรู้เครื่องหมายวรรคตอนบุพสัญญาจุดพินทุสัญประกาศจุดครึ่ง

 

จุดคู่ 
ปรัศนี 
จุลภาค 
จุดไข่ปลา 

 :  เรียกชื่อว่า จุดคู่

ใช้หลังข้อความที่จะมีตัวอย่าง หรือข้อชี้แจง หรือ ข้อไขในลำดับต่อไป ถ้าตัวอย่างหรือ ข้อไข นั้นมีอยู่หลายกระทง จะใช้จุดคู่กับขีด (:-) ก็ได้ เช่น :-

๑. เขามีของหลายสิ่ง เช่น :- เสื้อ, หมวก, รองเท้า, และปากกาหมึกซึม
๒. เขาต้องการซื้อหนังสือหลายชนิด คือ :- หนังสือภาษาไทย ๒ เล่ม และหนังสือคณิตศาสตร์      ๔ เล่ม

 

จัดทำโดยครูดุษฎี รัตนโสภณ
โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม ตำบลบางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม
Copyright(c)2005 Mrs.Dussadee Rattanasopon. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.