จุลภาค

 

Homeผู้จัดทำสาระและมาตรฐานผลการเรียนรู้เครื่องหมายวรรคตอนบุพสัญญาจุดพินทุสัญประกาศจุดครึ่ง

 

จุดคู่ 
ปรัศนี 
จุลภาค 
จุดไข่ปลา 

 ,  เรียกชื่อว่า จุลภาค หรือ จุดลูกน้ำ

สำหรับใช้:-

๑. คั่นคำหลาย ๆ คำที่เรียงถัดกันไป เช่น :-
     ก. จีน, อังกฤษ, และเกาหลี กำลังเดือดร้อน
     ข. เขาชอบกิน ผักบุ้ง, ถั่ว, แตงกวา และผักทุกชนิด
     ค. เขานั่ง, นอน, เดิน และวิ่งแต่ในบ้าน
     ง. ฟัง, ฟัง กองทัพไทยบุกอินโดจีนแล้ว 
๒. คั่นคำอุทานและคำอาลปนะ (คำร้องเรียก) ที่อยู่หน้าประโยค เช่น :-
     ก. พุทโธ, คนอะไรเช่นนี้
     ข. อุ๊ยตาย, คุณพ่อมาแล้ว
     ค. ฟังนี่, พี่น้องทั้งหลาย, บัดนี้กองทัพไทยได้ชัยชนะแล้ว
ในข้อ ก และข้อ ข จะใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์ก็ได้
๓. คั่นประโยคเล็กที่รวมกันหลายประโยค เช่น :-
     เขาชอบวิ่งในเวลาเช้า, ชอบดื่มน้ำมะนาวในเวลาบ่าย, ชอบรับแขกในร้านกาแฟ, และชอบแสดงตัว เป็นคนสำคัญในสังคม

     จุลภาคเป็นเครื่องหมายที่เราใช้ตามแบบอังกฤษ ตามปรกติในภาษาไทย เราใช้เว้นวรรค แทน จุลภาคอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ถ้าไม่จำเป็น ไม่ควรจะใช้จุลภาค ให้พร่ำเพรื่อ และไม่ควรจะใช้ ตาม แบบฝรั่งไปทุกอย่าง มิฉะนั้นจะเข้าแบบเอาเนย ผสมกับน้ำพริก

 

จัดทำโดยครูดุษฎี รัตนโสภณ
โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม ตำบลบางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม
Copyright(c)2005 Mrs.Dussadee Rattanasopon. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.