จุดไข่ปลา

 

Homeผู้จัดทำสาระและมาตรฐานผลการเรียนรู้เครื่องหมายวรรคตอนบุพสัญญาจุดพินทุสัญประกาศจุดครึ่ง

 

จุดคู่ 
ปรัศนี 
จุลภาค 
จุดไข่ปลา 

 

.............. เรียกชื่อว่า ไปยาลใหญ่ หรือ จุดไข่ปลา

สำหรับใช้ละข้อความที่ยืดยาวมาก แต่เลือกเก็บเอามาแต่เฉพาะ ข้อความที่พึงประสงค์ และพออ่านได้ความปะติดปะต่อกัน เป็นทำนองย่อความกลาย ๆ ตอนใดที่ไม่ต้องการก็ละเว้น โดยใช้จุดไข่ปลาแทน ฯลฯ หรือ ฯเปฯ แต่คงอ่านจุดไข่ปลานั้นว่า "ละ" เหมือนกัน เช่น :-

".........ชาวนาเอาเวลาว่างนานั้นมาจัดการดูแลบ่อปลา........ควรเลือกเอาแต่ปลาที่กินผัก เป็นอาหาร......... ปลาสลิด, ปลาแตร, ปลากระดี่, และปลานวลจันทร์เลี้ยงรวมกันได้........"   รวมความว่าเครื่องหมายไปยาลใหญ่นั้นมีให้ใช้ถึงสามชนิด คือ ฯลฯ, ฯเปฯ และจุดไข่ปลา

 

จัดทำโดยครูดุษฎี รัตนโสภณ
โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม ตำบลบางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม
Copyright(c)2005 Mrs.Dussadee Rattanasopon. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.