ไปยาลน้อย

 

Homeผู้จัดทำสาระและมาตรฐานผลการเรียนรู้เครื่องหมายวรรคตอนบุพสัญญาจุดพินทุสัญประกาศจุดครึ่ง

 

ไปยาลน้อย 
ไปยาลใหญ่ 
เท่ากับ 

 ฯ   เรียกชื่อว่า ไปยาลน้อย

ใช้เขียนไว้ข้างหลังคำที่รู้กันโดยทั่วไป หรือรู้กัน ในระหว่างผู้พูดกับผู้พูด แต่ละส่วนหลังไว้ เหลือแต่ส่วนหน้าของคำ พอเป็นที่เข้าใจ หมายรู้กันได้ ในเวลาอ่านจะต้องเติมส่วนที่ละไว้นั้นให้ครบ จึงจะนับว่าอ่านถูกต้องตาม แบบแผน เช่น :-

               คำเต็ม                                      คำละ
ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า                            ข้าฯ
เกล้ากระผม, เกล้ากระหม่อม                      เกล้าฯ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม                         โปรดเกล้าฯ
เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม                         เหนือเกล้าฯ
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม                            น้อมเกล้าฯ
ล้นเกล้าล้นกระหม่อม                                 ล้นเกล้าฯ
กรุงเทพมหานคร                                       กรุงเทพฯ
พระราชวังบวรสถานมงคล                          พระราชวังบวรฯ
เจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์                             เจ้าพระยาสุรวงศ์ฯ
พระยามนตรีสุริยวงศ์                                  พระยามนตรีฯ
พระบวรเสน่หา                                          พระบวรฯ

ถ้าต้องการจะให้อ่านเท่าที่เขียนไว้ ก็ไม่ต้องเขียนเครื่องหมายไปยาลน้อย ไว้ข้างหลัง เช่น :- ข้า, น้อมเกล้า, โปรดเกล้า, กรุงเทพ, จังหวัดอุบล เป็นต้น เช่นนี้ เวลาอ่านไม่ต้องเติม ให้อ่านเพียงเท่าที่มีรูปปรากฏเท่านั้น

 

จัดทำโดยครูดุษฎี รัตนโสภณ
โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม ตำบลบางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม
Copyright(c)2005 Mrs.Dussadee Rattanasopon. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.